Spotkanie Komisji do spraw Dialogu w PRE

Spotkanie Komisji do spraw Dialogu w PRE

13 października, w siedzibie Polskiej Radzie Ekumenicznej, w Warszawie, odbyło się posiedzenie Komisji ds. Dialogu między Polską Radą Ekumeniczną a Konferencją Episkopatu Polski. Obradom ze strony PRE obradom przewodniczył bp Edward Puślecki z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, natomiast ze strony KEP bp Tadeusz Pikus.

Komisja poruszyła kwestię prac nad dokumentem duszpasterskim dotyczącym małżeństw o różnej przynależności konfesyjnej oraz przedstawiła projekt dokumentu kończącego to zagadnienie. Wśród poruszonych zagadnień omówiono m. in. stan przygotowań wspólnego podręcznika stanowiącego autoprezentację Kościołów zrzeszonych w PRE oraz Kościoła Rzymskokatolickiego, a także pracami dotyczącymi przygotowań polskiej adaptacji zeszytu na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, który w 2009 r. będzie obchodzony pod hasłem Aby byli jedno w twoim ręku (Ez 37,17).

Kolejne spotkanie odbędzie się w marcu 2009 roku w siedzibie Sekretariatu KEP.

/na podst. Komunikatu Komisji, rj/