Ekumeniczne Święto Biblii w Warszawie

Ekumeniczne Święto Biblii w Warszawie

Na początku października nakładem Towarzystwa Biblijnego w Polsce ukaże się pierwsza część ekumenicznego przekładu Starego Testamentu – Księgi Dydaktyczne.

Ekumeniczny przekład Ksiąg Dydaktycznych Starego Testamentu jest efektem kilkuletniej pracy tłumaczy i redaktorów różnych wyznań chrześcijańskich. Tekst został zaakceptowany przez jedenaście Kościołów w Polsce: Rzymskokatolicki, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Ewangelicko-Augsburski, Ewangelicko-Reformowany, Ewangelicko-Metodystyczny, Polskokatolicki, Starokatolicki Mariawitów, Chrześcijan Baptystów, Zielonoświątkowy, Wspólnotę Kościołów Chrystusowych oraz Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. Redaktorem naukowym tytułu jest ks. dr Mirosław Kiedzik z Kościoła Rzymskokatolickiego.

Przekład ekumeniczny całego Starego Testamentu zostanie wydany w pięciu tomach: Pięcioksiąg, Księgi Historyczne, Księgi Dydaktyczne, Księgi Prorockie oraz Księgi Deuterokanoniczne. Towarzystwo Biblijne planuje co roku publikować jedną część. Jako pierwszy ukazuje się tom trzeci, zawierający kanoniczne Księgi Dydaktyczne: Księgę Hioba (tłum. dr Marek Ambroży z Kościoła Polskokatolickiego), Psalmy (tłum. ks. dr Alfred Tschirschnitz z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego), Księgę Przysłów zwaną też Przypowieściami Salomona (tłum. dr Andrzej Kondracki z Kościoła Rzymskokatolickiego), Księgę Koheleta zwaną też Księgą Kaznodziei Salomona bądź Eklezjastesa oraz Pieśń nad Pieśniami (tłum. ks. dr hab. Krzysztof Bardski z Kościoła Rzymskokatolickiego). W 2001 r. Towarzystwo Biblijne wydało ekumeniczny przekład Nowego Testamentu i Psalmów. Obecnie tekst Księgi Psalmów został zredagowany na nowo.

Tłumacze i redaktorzy pracujący nad ekumenicznym przekładem Biblii kierują się Wytycznymi do współpracy międzywyznaniowej w tłumaczeniu Biblii, opracowanymi wspólnie w 1987 r. przez watykański Sekretariat ds. Jedności Chrześcijan oraz Zjednoczone Towarzystwa Biblijne. Podstawą tłumaczenia Starego Testamentu jest tekst hebrajski (wydanie krytyczne Biblia Hebraica Stuttgartensia, ed. R. Kittel, Stuttgart 1990), zaś naczelną zasadą – wierność oryginałowi.

Tekst przekładu charakteryzuje się współczesną polszczyzną. Tłumacze zrezygnowali z archaizacji języka. Przypisy zawierają jedynie konieczne informacje historyczne, geograficzne, zwyczajowe czy lingwistyczne. Ze względu na międzywyznaniowy charakter przekładu nie umieszczono komentarzy teologicznych, a każda księga została poprzedzona jedynie krótkim wstępem ogólnym.

Pierwsza część ekumenicznego przekładu Starego Testamentu jest rezultatem długoletnich starań Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Przygotowanie tłumaczenia tekstu biblijnego wymaga bowiem dużego zaangażowania licznych specjalistów pracujących na co dzień w innych instytucjach, a także niemałych środków finansowych. Dlatego Towarzystwo Biblijne zdecydowało się na wydawanie Starego Testamentu w tomach. Kolejnym – po Księgach Dydaktycznych – będą Księgi Deuterokanoniczne.

Towarzystwo Biblijne w Polsce

W środę, 8 października, o godz. 17:00 odbędzie się prezentacja pierwszego wydania ekumenicznego przekładu Starego Testamentu – Ksiąg Dydaktycznych. Uroczystość będzie miała miejsce w sali im. Stefana Dembego Biblioteki Narodowej w Warszawie.

(rj)