Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Aby byli jedno w Twoim ręku- te słowa z Księgi proroka Ezechiela były hasłem tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Jest to czas szczególny, w którym chrześcijanie różnych obrządków i tradycji modlą się na wspólnych nabożeństwach, aby „nastała Jedna owczarnia i Jeden Pasterz”. Zjednoczenie podzielonego Kościoła jest rzeczą trudną, której może dokonać jedynie Jezus Chrystus, Głowa i Opoka Kościoła. Prorok Ezechiel woła w imieniu Boga, że podzielony naród wybrany stanie się jednym ludem i prosi Pana Zastępów, by stał się jednym w Jego ręce. Jest to obraz losów Kościoła, który również błaga swego Pana o dar jedności, mając głębokie przekonanie, że to co niemożliwe u ludzi, możliwe jest u Boga.

Nasz Kościół, tak jak inne Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz Kościół Rzymskokatolicki od kilkudziesięciu lat biorą udział w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan.

24 stycznia o godzinie 17.00 w Świątyni Miłosierdzia i Miłości - Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Płocku, odbyło się nabożeństwo ekumeniczne. Mszę św. celebrował Biskup Naczelny M. Ludwik Jabłoński. Homilię do licznie zebranych wiernych z różnych Kościołów Chrześcijańskich wygłosił Biskup płocki Piotr Libera.

Obecni byli m.in. ks. prof. Henryk Seweryniak, Rektor Wyższego Seminarium Duchownego - ks. dr Mirosław Kostek z Kościoła Rzymskokatolickiego w Płocku, ks. Eliasz Tarasiewicz – proboszcz parafii prawosławnej w Płocku, kurator – p. Artur Bedykt z parafii ewangelicko-augsburskiej w Płocku oraz kpł. M. Łukasz, kpł. M. Gabriel i subdiakoni M. Daniel, M. Dominik.

Dziękuję Biskupowi Naczelnemu Marii Ludwikowi, całej społeczności mariawickiej, a także księdzu Eliaszowi, księdzu Arturowi, księdzu Henrykowi i wszystkim „ludziom płockiej ekumenii" za to, że już po raz drugi mogę modlić się w świątyni, którą pierwsi mariawici tak pięknie nazwali - Świątynia Miłosierdzia i Miłości - powiedział bp Piotr Libera rozpoczynając kazanie.

Mariawici wierzą, że nazwa katedry płockiej – Świątynia Miłosierdzia i Miłości – została w 1918 roku nadana przez samego Pana Jezusa w Objawieniach przekazanych św. Marii Franciszce.

Na zakończenie nabożeństwa biskupi udzielili błogosławieństwa.

Po modlitwie biskupi, kapłani, klerycy, przedstawiciele Klubu Inteligencji Katolickiej oraz siostry i bracia z różnych Kościołów zasiedli do wspólnego stołu. Podczas agapy nawiązywały się nowe znajomości, wspomniano zmarłego Kpł. M. Wawrzyńca Rostworowskiego - wytrwałego ekumenistę. Biskupi podzielili się refleksjami na temat ruchu ekumenicznego w Płocku. W czasie agapy tradycyjnie śpiewano kolędy. Należy mieć nadzieję, że pragnienie jedności Chrześcijan będzie trwało w sercach ludzi przez cały rok.

Br. subdk. M. Dominik