Ekumeniczny przekład Księgi Psalmów

Ekumeniczny przekład Księgi Psalmów

Nakładem Towarzystwa Biblijnego w Polsce ukazał się ekumeniczny przekład Księgi Psalmów w wersji audio, na siedmiu płytach kompaktowych. Teksty Psalmów w przekładzie ks. Alfreda Tschirschnitza czyta Dariusz Górski, solista Warszawskiej Opery Kameralnej. Ekumeniczny przekład Psalmów po raz pierwszy ukazał się w tomie „Nowy Testament i Psalmy” już w 2001 r. „Pismo Święte Starego Testamentu. Księgi Dydaktyczne. Przekład ekumeniczny”, wydane przez Towarzystwo Biblijne w październiku 2008 roku, zawiera Księgę Psalmów w nowej redakcji i ta wersja została zamieszczona na płytach.

Towarzystwo Biblijne w Polsce kontynuuje prace nad przekładem ekumenicznym Starego Testamentu, jak również nad wydaniami w formacie audio. Towarzystwo Biblijne dysponuje też niewielką liczbą egzemplarzy poszczególnych Ewangelii w przekładzie ekumenicznym, napisanych alfabetem Braille’a, które przekazujemy osobom zainteresowanym.

Przekład ekumeniczny to efekt kilkuletniej pracy tłumaczy i redaktorów różnych wyznań chrześcijańskich. Tekst został zaakceptowany przez jedenaście Kościołów w Polsce: Rzymskokatolicki, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Ewangelicko-Augsburski, Ewangelicko-Reformowany, Ewangelicko-Metodystyczny, Polskokatolicki, Starokatolicki Mariawitów, Chrześcijan Baptystów, Zielonoświątkowy, Wspólnotę Kościołów Chrystusowych oraz Kościół Adwentystów Dnia Siódmego.

Kontakt:
Towarzystwo Biblijne w Polsce, ul. Marszałkowska 15A, 00-626 Warszawa;
tel./fax: 0.22 875 96 62; e-mail: tb@tb.org.pl