XIII Zgromadzenie Ogólne Konferencji Kościołów Europejskich

XIII Zgromadzenie Ogólne Konferencji Kościołów Europejskich

W dniach 15-21 lipca 2009 odbyło się XIII Zgromadzenie Ogólne Kościołów Europejskich w Lyonie (Francja). Temat przewodni Zgromadzenia - "Powołani do jednej nadziei w Chrystusie". Na nabożeństwie ekumenicznym w kościele franciszkańskim Św. Bonawentury zebranych przywitali rzymskokatolicki arcybiskup Lyonu krdynał Philippe Barbarin oraz w imieniu miejscowej rady międzykościelnej ojciec Athanase Iskos z Kościoła Prawosławnego, pełniący funkcję wiceprezydenta Konferencji Kościołów Europejskich (CEC).

W Zgromadzeniu Ogólnym CEC wzięło udział ponad 300 delegatów z około 120 Kościołów z całej Europy. W tym roku przypadła 50 rocznica istnienia Konferencji Kościołów Europejskich. Pierwsze Zgromadzenie Ogólne (CEC) odbyło się w Nyborgu w styczniu 1959 r. Wśród delegatów w tegorocznym spotkaniu uczestniczyło dziewięcioro Polaków. Z Kościoła Starokatolickiego Mariawitów byli: Biskup Andre Le Bec z Paryża i kapłan Jerzy M. Wiesław Kowalczewski. Z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego byli: abp Jakub, ks. dr Andrzej Kuźma, ks. Julian Felenczak; z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego - Iwona Baraniec, ks. Marcin Brzóska i Agnieszka Rudkowska (Sekretarz Generalna YWCA Polska). Z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego była dr Joanna Mizgała oraz dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej ks. Ireneusz Lukas. Dr Joanna Mizgała i ks. dr Andrzej Kuźma weszli w skład czterdziestoosobowego Komitetu Naczelnego Konferencji Kościołów Europejskich.

Ostatniego dnia obrad XIII Zgromadzenia Ogólnego Konferencji Kościołów Europejskich nastąpiło przyjęcie raportów. W raporcie dotyczący polityki działania Konferencji Kościołów Europejskich stwierdzono:

- CEC musi znaleźć skuteczne metody działania, które wzmacniają zaangażowanie i zaufanie w organizacji oraz między Kościołami członkowskimi;
- CEC powinna wyznaczyć nie więcej niż trzy cele strategiczne w prowadzeniu swojej działalności w nadchodzących kilku latach;
- CEC musi przygotować strategię wewnętrzną i zewnętrzną komunikacji oraz zapewnić odpowiednią i spójną infrastrukturę informacyjną;
- CEC powinna dalej być instrumentem Kościołów do określania europejskich i światowych problemów we współpracy z organizacjami partnerskimi;
- CEC jest powołana do umożliwiania zawierania porozumień między Kościołami, a przede wszystkim do działania w ramach zapisów Karty Ekumenicznej, ze szczególnym uwzględnieniem wzajemnego uznania chrztu między różnymi wyznaniami chrześcijańskimi.

Raport potwierdza też status CEC jako forum wzajemnego poznawania się i budowania mostów, obrony wartości chrześcijańskich, platformy dla dialogu i mówienia wspólnym głosem, a także wspólnoty różnorodności dzielącej życie razem z imigrantami, uchodźcami i mniejszościami etnicznymi. Zatwierdzono również raport komisji finansowej CEC.

Zgromadzenie Ogólne CEC przyjęło kilka oświadczeń dotyczących problemów współczesności. XIII Zgromadzenie Ogólne CEC w Lyonie zakończyło się nabożeństwem ekumenicznym.

Kapłan M. Wiesław Kowalczewski