VIII Zjazd Gnieźnieński

VIII Zjazd Gnieźnieński - Rodzina nadzieją Europy

W dniach 12-14 marca 2010 r. odbył się VIII Zjazd Gnieźnieński. Honorowy patronat objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Lech Kaczyński. Organizatorami Zjazdu byli: Forum Świętego Wojciecha, Fundacja Świętego Wojciecha – Adalberta oraz Katolicka Agencja Informacyjna. Tak jak poprzednie Zjazdy, również tegoroczny miał charakter ekumeniczny, ponieważ do jego przygotowania została zaproszona Polska Rada Ekumeniczna. Otwarcia VIII Zjazdu w Gnieźnie dokonał arcybiskup Henryk Muszyński - Prymas Polski oraz arcybiskup Jeremiasz, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej. W programie Zjazdu były liczne sympozja, dyskusje panelowe oraz modlitwy, w których brali udział również duchowni i świeccy przedstawiciele Kościołów uczestniczących w Zjeździe.

Rodzina nadzieją Europy – to hasło tegorocznego Zjazdu. Uczestnicy starali się znaleźć przyczyny kryzysu współczesnej rodziny i szukali sposobów odrodzenia chrześcijańskiej rodziny.

Kościół Starokatolicki Mariawitów na VIII Zjeździe w Gnieźnie reprezentował Biskup Naczelny M. Ludwik Jabłoński oraz kapłan M. Wiesław Kowalczewski. Była też obecna rodzina Niewiadomskich, Ewa i Krzysztof z córką Martyną z Płocka, którzy wzięli udział w ekumenicznej liturgii Drogi Życia.

Na zakończenie Zjazdu w Katedrze Gnieźnieńskiej została odprawiona uroczysta Msza św. którą celebrował kardynał E. Antonelli. Odczytano również Przesłanie VIII Zjazdu Gnieźnieńskiego: Europo odnajdź prawdziwą rodzinę ! 1. Rodzina jest nadzieją dla współczesnej Europy – to główne przesłanie VIII Zjazdu Gnieźnieńskiego. Jesteśmy przekonani, że kwestia małżeństwa i rodziny ma kluczowe znaczenie dla przyszłości kontynentu. Rodzina jest naturalnym środowiskiem miłości, w którym przychodzi na świat i rozwija się człowiek. Nie znajdziemy szczęścia, poszukując go w oderwaniu od tej wspólnoty.

2. Zaangażowanie na rzecz rodziny winno być ważnym elementem wspólnego świadectwa chrześcijan w jednoczącej się Europie. Istnieją też prawdy niepodważalne i wspólne dla różnych religii: przekonanie, że człowiek jest obrazem Boga, a rodzina to mąż, żona i dzieci. Chrześcijaństwo, judaizm i islam uznają je za fundament cywilizacji. Wobec wspólnych wyzwań musimy razem dawać świadectwo. Do wszystkich mieszkańców kontynentu apelujemy: Europo, odnajdź prawdziwą rodzinę, a wraz z nią nadzieję dla siebie!

Ekumeniczna Droga Życia, 13 marca 2010 r.