Przedstawiciele Towarzystw Biblijnych z Europy Środkowej w Warszawie

Przedstawiciele Towarzystw Biblijnych z Europy Środkowej w Warszawie

W dniach 15-17 lutego 2010 r. odbywało się w Warszawie spotkanie sekretarzy generalnych (dyrektorów) Towarzystw Biblijnych z subregionu Europy Środkowej. Z dziesięciu Towarzystw w tym regionie obecni byli przedstawiciele pięciu: Austrii (prof. dr Jutta Henner), Chorwacji (Damir Lipowsek), Szwajcarii (Eva Thomi), Węgier (ks. dr Otto Pecsuk) i Polski (Małgorzata Platajs). Swoją nieobecność usprawiedliwili zwierzchnicy Towarzystw w Czechach, Niemczech, Rumunii i Słowenii. W Słowackim Towarzystwie Biblijnym jest od początku lutego br. Wakans na stanowisku dyrektora.

Zjednoczone Towarzystwa Biblijne, zrzeszające placówki krajowe, reprezentował p. Peter Wigglesworth (Anglia), sekretarz regionalny na Europę i Bliski Wschód.

Podczas trzydniowych obrad omawiano aktualną sytuację poszczególnych Towarzystw, dzielono się doświadczeniami, podejmowano decyzje dotyczące dalszej współpracy. W ramach współpracy międzynarodowej np. jest już od paru lat w kilku krajach naszego regionu wydawany wspólnie kalendarz, prezentujący misję Towarzystw Biblijnych w różnych krajach świata, jak również roczny plan czytania Biblii. Staramy się obniżać też koszty druku Biblii, co jest możliwe dzięki łączeniu produkcji z różnych krajów.

Codzienna modlitwa i rozważania biblijne stanowiły ważną część konferencji. Nie mniej istotne były sprawy związane z najbliższym Walnym Zgromadzeniem Zjednoczonych Towarzystw Biblijnych, które odbędzie się w Korei Płd. we wrześniu br.

Goście spotkali się z przedstawicielami Kościołów członkowskich Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Wspólny wieczór odbył się w sali parafialnej parafii ewangelicko-augsburskiej Wniebowstąpienia Pańskiego, a zgromadzenie ze strony polskiej swoją obecnością zaszczycili: ks. bp Tadeusz Pikus – przewodniczący Rady ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski, ks. bp Marek Izdebski - zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, ks. bp Wiktor Wysoczański – zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego, ks. bp Marek Kamiński – zwierzchnik Kościoła Zielonoświątkowego, pastor Andrzej Bajeński – zwierzchnik Wspólnoty Kościołów Chrystusowych oraz pastor Paweł Lazar – zwierzchnik Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Kościół Ewangelicko-Augsburski reprezentował ks. bp Mieczysław Cieślar, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny – ks. superintendent Zbigniew Kamiński, Kościół Starokatolicki Mariawitów - ks. bp Bernard M. Kubicki, Kościół Prawosławny – ks. Doroteusz Sawicki i p. Jerzy Betlejko, a Kościół Chrześcijan Baptystów – pastor Konstanty Wiazowski. Ponadto obecni byli: ks. Marek Danielewski – referent ds. ekumenizmu Archidiecezji Warszawskiej (rk), pastor Leszek Wakuła (bapt.) – członek Komitetu Krajowego Towarzystwa Biblijnego, pastor Grzegorz Boboryk (zielonośw.) – członek komisji redakcyjnej ekumenicznego przekładu Starego Testamentu oraz proboszczowie warszawskich parafii: ks. dziekan Henryk Dąbrowski (pol.-kat.) i ks. płk Adam Pilch (ea).

Goście zagraniczni zwiedzili też Warszawę i byli w siedzibie naszego Towarzystwa.

Towarzystwo Biblijne w Polsce istnieje od 1816 r., jest jednym z najbardziej ekumenicznych Towarzystw w regionie, a także największym chyba gremium ekumenicznym w naszym kraju. Zrzesza przedstawicieli jedenastu Kościołów.

Na świecie działa obecnie 145 krajowych Towarzystw Biblijnych w ponad 200 krajach. Organizacyjnie podzielone są na cztery regiony (Ameryk, Azji i Pacyfiku, Afryki, Europy i Bliskiego Wschodu). Co drugi rok odbywają się spotkania regionalne, a co drugi – spotkania w mniejszych gremiach – subregionach. Przynajmniej raz na osiem lat zwoływane jest Walne Zgromadzenie. Poprzednie odbyło się w Walii w roku 2004 w dwóchsetlecie powstania ruchu Towarzystw Biblijnych.

Towarzystwo Biblijne w Polsce, podobnie do innych Towarzystw na świecie, zajmuje się tłumaczeniem, wydawaniem i rozpowszechnianiem Biblii, tj. Pisma Świętego Starego i No-wego Testamentu w różnych przekładach, formatach i oprawach. Ważnym projektem jest obecnie ekumeniczny przekład Biblii, a także wydawanie ksiąg biblijnych na płytach audio. Do stałej działalności należy projekt „Biblia w każdej więziennej celi” oraz „Biblia dla dzieci i młodzieży”. Jesteśmy wdzięczni za modlitewne i materialne wspieranie naszej działalności, dzięki czemu nasza misja jest w ogóle możliwa.

Towarzystwo Biblijne w Polsce