Jubileusz 150-lecia narodzenia Założycielki Mariawityzmu

Jubileusz 150-lecia narodzenia Założycielki Mariawityzmu

W sobotę, 26 maja w płockiej Świątyni Miłosierdzia i Miłości uroczyście obchodzono 150-lecie narodzin św. Marii Franciszki Kozłowskiej. O godzinie 10:00 rozpoczęła się Msza Święta, której przewodniczył Biskup Naczelny M. Ludwik Jabłoński, w asyście biskupa M. Włodzimierza Jaworskiego, biskupa M. Bernarda Kubickiego oraz Kapłanów.

W uroczystościach uczestniczyli także przedstawiciele Kościołów członkowskich PRE: biskup Jerzy Samiec - Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego z małżonką, ks. radca Marcin Undas – proboszcz luterański ze Zgierza i Dariusz Bruncz. Metropolitę, Arcybiskupa Sawę z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego reprezentował ks. mitrat Anatol Szydłowski – proboszcz parafii św. Marii Magdaleny w Warszawie z diakonem Andrzejem Dawidziukiem oraz ks. Eliasz Tarasiewicz, proboszcz parafii prawosławnej w Płocku. Obecny był także ks. Andrzej Gontarek – wikariusz biskupa Wiktora Wysoczańskiego - Zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego. Przybył również pan Józef Różański - Dyrektor Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych, z zastępcą panem Andrzejem Marciniakiem. Marszałka Województwa Mazowieckiego - Adama Struzika reprezentował Dyrektor Michał Twardy z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego.Przybyłych Gości na początku nabożeństwa powitał ks. M. Karol Babi, sekretarze Rady Kościoła. W wygłoszonej nauce bp M. Ludwik Jabłoński przybliżył duchową sylwetkę Założycielki Mariawityzmu, której życie było ustawicznym aktem uwielbienia Jezusa Eucharystycznego i przykładem wielkiej miłości wobec każdego człowieka. Biskup Naczelny ukazał Mateczkę jako Mistrzynię życia duchowego, która osiągnęła wysoki stopień świętości, okazywała miłość wszystkim i widziała potrzebę pracy na rzecz jedności chrześcijan. W tym kontekście biskup zacytował znane słowa św. Marii Franciszki: „Jak nadzieja w przyjście Mesjasza Króla zwiodła Żydów, wiara w dogmaty rozdzieliła narody, tak miłość zjednoczy wszystkich”.

W czasie uroczystości biskup Jerzy Samiec, składając życzenia podkreślił więzi, które łączą mariawitów z luteranami, wspomniał o wspólnych nabożeństwach ekumenicznych oraz o wzajemnym udostępnianiu kościołów w Płocku, Krakowie i Kadzidłowej. W słowie końcowym przekazał życzenia „Na ręce Księdza Biskupa przekazuję najlepsze życzenia wszystkim Siostrom i Braciom mariawitom, wielu łask Bożych i wytrwałości. Niech życie kościoła mariawickiego będzie nieustanną Pięćdziesiątnicą, niegasnącą żarliwością o Dom Pański i zbawienie każdego człowieka. Pokój całej ziemi, jeśli przyjmie miłosierdzie”.

Listy gratulacyjne na ręce biskupa M. Ludwika złożyli także: Arcybiskup Utrechtu Joris Vercammen – Kościoła Starokatolickiego w Holandii, który między innymi napisał: „Matka Kozłowska pokazuje wam, jak można otrzymywać Boże miłosierdzie dzięki spotkaniom z żywym Bogiem w Przenajświętszej Eucharystii, zarówno poprzez godne przyjmowanie Komunii świętej, jak i w cichej adoracji Najświętszego Sakramentu(…)Dziękujemy Bogu za wszystko, co ofiarował nam poprzez życie i prace Matki Marii Franciszki Kozłowskiej i za wszystko, co ofiaruje nam poprzez pogłębianie więzi Kościoła Starokatolickiego Mariawitów ze wspólnotą Kościołów Starokatolickich Unii Utrechckiej”. Biskup Marek Izdebski, Biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, w liście skierowanym do Biskupa Naczelnego złożył następujące życzenia: „W imieniu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego życzę bratniemu Kościołowi Starokatolickiemu Mariawitów Bożego błogosławieństwa w służbie Bogu i człowiekowi, pamiętając, że duchowa mistrzyni mariawitów wniosła wielkie zasługi dla stworzenia prężnej wspólnoty religijnej oraz nawiązania, rozwijania i umacniania kontaktów ekumenicznych z innymi Kościołami chrześcijańskimi.” Biskup Piotr Libera – rzymskokatolicki Biskup Płocki, w swoim liście między innymi napisał „Z okazji Jubileuszu 150. Rocznicy narodzin Matki Marii Franciszki, przekazuje całemu Kościołowi Starokatolickiemu Mariawitów, Jego Biskupowi Naczelnemu i pozostałym Biskupom, oraz Kapłanom i Świeckim braterskie pozdrowienia. Zapewniam także o modlitwie w intencji naszego pojednania. Niech Maryja Matka Nieustającej Pomocy wspomaga nas w tym dziele oraz w okazywaniu sobie chrześcijańskiego braterstwa.” Pani Małgorzata Platajs – dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce, przesyłając list z okazji Jubileuszu napisała między innymi: „W dobie ogólnego upadku autorytetów i dewaluacji wartości dobrze jest wskazywać na wzorce wiary i ufności Bogu oraz Jego Słowu. Takim wzorcem pobożności i dobroci jest Założycielka Mariawityzmu. Oby jak najwięcej ludzi brało z Niej przykład w życiu i postępowaniu.”

Nabożeństwo zakończyło się uroczystym odśpiewaniem dziękczynnego hymnu „Ciebie Boga Chwalimy”. O oprawę muzyczną Mszy Świętej zadbał chór Mariawita, pod dyrekcją dr. Henryka Kapusty oraz orkiestra parafialna z Dobrej po batutą Jana Nowaka.

Po Mszy Świętej zaproszeni goście udali się na wspólny posiłek do klasztornego refektarza. Tam również nie zabrakło słów pozdrowień z okazji Jubileuszu. Jako pierwszy przemawiał i złożył życzenia dla Kościoła mariawickiego ks. mitrat Anatol Szydłowski. Pozdrowienia i wyrazy uznania pod adresem Kościoła Starokatolickiego Mariawitów przekazał także Dyrektor Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych – Józef Różański, zwracając uwagę na ważną dla Kościoła Rocznicę, ekumeniczny jej charakter oraz udział Kościoła w polskim ekumenizmie. Dyrektor Michał Twardy z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego odczytał także list od Marszałka. W piśmie tym zostały zawarte między innymi słowa „Serdecznie dziękuję za zaproszenie na Jubileusz 150. Rocznicy urodzin założycielki Mariawityzmu św. Marii Franciszki Kozłowskiej. Mazowsze jest kolebką Mariawityzmu. To tu przyszła na świat Założycielka Kościoła, w naszym województwie mieszka ponad połowa mariawitów, a płocka katedra Miłosierdzia i Miłości jest główną świątynią i jednocześnie miejscem spoczynku św. Marii Franciszki.”

Wierni, którzy uczestniczyli w nabożeństwie, mogli zwiedzić celkę Mateczki oraz werandę, gdzie czekała na nich wystawa zdjęć dotyczących życia i działalności św. Marii Franciszki Kozłowskiej. Wiele osób pozostało w Świątyni, aby wypełniając duchowy testament Mateczki adorować Przenajświętszy Sakrament.

Około godziny 13:30 odbyła się okolicznościowa akademia, prowadzona przez dzieci i młodzież z parafii warszawskiej, pod przewodnictwem kapłana M. Karola Babiego. Młodzi mariawici recytowali wiersze i śpiewali pieśni ku czci naszej Świętej Marii Franciszki. Podczas tego wydarzenia na wielu twarzach widać było wzruszenie i płynące łzy, wielu wiernych czynnie włączało się w akademię, śpiewając pieśni mariawickie. W czasie akademii Biskup M. Bernard Kubicki wygłosił referat, który przybliżył słuchaczom fakty z życia Mateczki. Biskup często odwoływał się do Objawień i pism Naszej Założycielki.

Uroczyste obchody 150. rocznicy narodzenia Mateczki, zakończyło nabożeństwo Majowe, któremu przewodniczył kapłan M. Zbigniew Nawara z Wiśniewa. Na zakończenie, Biskup Naczelny wygłosił krótką naukę, w której wspomniał, że Mateczka najdoskonalej naśladowała życie Matki Najświętszej, wypełniając w ten sposób Wolę Stwórcy. Podkreślił, że życie św. Marii Franciszki było proste i pełne pokory. Zaznaczył, że nasza Założycielka nigdy nie szukała chwały dla siebie, lecz zawsze pragnęła, aby Pan Jezus w Przenajświętszym Sakramencie, był znany i przez wszystkich adorowany.

Ta wspaniała uroczystość na długo pozostanie w sercach tych, którzy w niej uczestniczyli. Z wielkim smutkiem przychodziło nam odjeżdżać z płockiej Świątyni „gdzie jest nasza Mistrzyni, skąd Jezus wzywa nas”.