Ekumeniczne spotkanie noworoczne z Prezydentem RP

Ekumeniczne spotkanie noworoczne z Prezydentem RP

24 stycznia, w Pałacu Prezydenckim odbyło się ekumeniczne spotkanie noworoczne. Na zaproszenie prezydenta Bronisława Komorowskiego, przybyli przedstawiciele kościołów i związków wyznaniowych działających w Polsce. Prezydent złożył życzenia noworoczne i wyraził przekonanie, że to właśnie różnorodność wspólnot, ich współpraca, wpływa także na kształtowanie historii Polski. "Życzę, abyśmy potrafili rozwiązywać wszystkie nasze codzienne kłopoty w duchu wspólnoty i w duchu szacunku wzajemnego" - powiedział Bronisław Komorowski.

...jestem głęboko przekonany, że przy wszystkich różnicach, które są widoczne, także nawet w wymiarze strojów noszonych przez duchownych poszczególnych wyznań i religii, to ta wspólnota, którą goszczę, jest wspólnotą ludzi wiary - dodał Bronisław Komorowski. Po przemówieniu Bronisława Komorowskiego, przemawiali przedstawiciele: Kościoła Rzymskokatolickiego, Polskiej Rady Ekumenicznej, wspólnoty żydowskiej oraz wspólnoty muzułmańskiej.

Tegoroczne spotkanie było pierwsze z udziałem także osób świeckich. Z Kościoła Starokatolickiego Mariawitów obecny był Biskup Naczelny M. Ludwik Jabłoński wraz z sekretarzem Rady Kościoła - ks. M. Karolem Babi i kilkuosobową delegacją wiernych.

(RJ)zdjęcia - prezydent.pl oraz kprp.pl