Ekumeniczna modlitwa na Stadionie Narodowym

Ekumeniczna modlitwa na Stadionie Narodowym

10 maja odbyło się ekumeniczne poświęcenie kaplicy na Stadionie Narodowym. Uczestniczyli w nim przedstawiciele duchowieństwa chrześcijańskiego, judaistycznego oraz islamu. Uroczystościom przewodniczył abp Henryk Hoser.

Ekumeniczna kaplica przeznaczona jest do dyspozycji zarówno zawodników, jak i trenerów czy kibiców. Modlić się mogą w niej nie tylko chrześcijanie, ale także przedstawiciele innych religii. Poświęcenia jej ścian dokonał abp H. Hoser, który także poświęcił ołtarz wraz z biskupem prawosławnym – Jerzym i biskupem ewangelicko-reformowanym – Markiem Izdebskim. W czasie uroczystości także wybitni sportowcy odczytywali modlitwy.

To miejsce będzie łączyło, a nie dzieliło” – stwierdził prezes Zarządu Narodowego Centrum Sportu, Robert Wojtaś, podkreślając zadowolenie z takiego charakteru kaplicy.

Po zakończeniu modlitwy w kaplicy, duchowni przeszli na płytę stadionu. Abp H. Hoser, jako pierwszy, dokonał poświęcenia korony stadionu, a następnie uczynił to bp Jerzy (z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego), bp Marian Florczak (delegat KEP), bp Marek Izdebski (z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, bp Wiktor Wysoczański (z Kościoła Polskokatolickiego), bp Ludwik Jabłoński (z Kościoła Starokatolickiego Mariawitów) oraz bp Zbigniew Kamiński (z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego).

W uroczystościach uczestniczył także sekretarz Rady Kościoła, proboszcz parafii mariawickiej w Warszawie, ks. M. Karol Babi.

(RR)

Poświęcenie kaplicy wielowyznaniowej na Stadionie Narodowym w Warszawie - więcej na: stadionnarodowy.org.pl



foto: K. Mazur