Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan - Płock

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Zakończył się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Już tradycyjnie płockie obchodny tygodnia ekumenicznego zakończyły się uroczystą Sumą w Świątyni Miłosierdzia i Miłości. 25 stycznia, o godz. 17:00 rozpoczęła się liturgia, której przewodniczył Biskup Naczelny naszego Kościoła o. bp M. Ludwik Jabłoński w asyście kapłanów M. Gabriela Grabarczyka z Pepłowa i M. Daniela Mamesa z Nowej Sobótki. Na Mszy św. zgromadzili się parafianie płoccy, a także wyznawcy Kościoła Katolickiego Mariawitów, Rzymskokatolickiego, Prawosławnego i Ewangelicko-Augsburskiego. Lekcję przeczytał ks. Artur Woltman, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej, zaś Ewangelię ks. Eliasz Tarasiewicz, proboszcz parafii prawosławnej.

Homilię w naszej Katedrze wygłosił rzymskokatolicki Ordynariusz Płocki, bp Piotr Libera. O oprawę muzyczną liturgii zatroszczyli się chórzyści parafii płockiej wraz z organistą, br. Sławomirem Torbusem.

Ekumeniczne pielgrzymowanie, jak nazwał tegoroczny Tydzień bp P. Libera, było lekcją wypełniania przykazania miłości Boga i bliźniego. Zainicjowane było Mszą św. w rzymskokatolickim kościele św. Jana, którą sprawował bp Piotr Libera. Biskup Naczelny, w kazaniu wówczas tam wygłoszonym, mówił o przestrzeni, w której ekumenizm jest codziennym spełnianiem uczynków miłosierdzia względem drugiego człowieka. To przykazanie miłości jest miarą naszego ekumenizmu.

M.D.

więcej w najbliższym numerze „Mariawity”
Nabożeństwa mariawickie w ramach Tygodnia Modlitw:
18.01 - Łódź, 21.01 - Kraków, 24.01 - Lublin, 25.01 - Warszawa