Ekumeniczne spotkanie noworoczne z Prezydentem RP

Ekumeniczne spotkanie noworoczne z Prezydentem RP

Wszyscy czujemy, jak ważne jest podkreślanie, że wspólnota nie oznacza tego, że jesteśmy wszyscy tacy sami, że wspólnota może i powinna obejmować ludzi o różnych wyznaniach, różnej kulturze, czasami o różnym języku – powiedział prezydent Bronisław Komorowski na spotkaniu noworocznym z przedstawicielami religii i wyznań obecnych w Polsce.Spotkanie odbyło się 20 stycznia w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Prezydent podkreślał rolę wspólnoty we współczesnym społeczeństwie polskim. – Wszyscy chcemy tworzyć wspólnotę opartą o wzajemny szacunek dla odmienności, dla różnorodności – mówił. Zaznaczył też, że jedną z form szacunku okazywanego przez demokratyczne państwo dla własnych obywateli jest szacunek dla Kościołów i grup wyznaniowych.

– Zdolność do komunikowania się, prowadzenia dialogu, dyskusji i dostrzeganie tego, co może łączyć ludzi różnych wrażliwości religijnych także jest elementem budowania mądrej, pięknej wspólnoty – powiedział Bronisław Komorowski i przekazał najlepsze życzenia noworoczne przedstawicielom wszystkich religii.

Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej abp Jeremiasz z Kościoła Prawosławnego podziękował prezydentowi za jego obecność na uroczystościach Kościołów zrzeszonych w PRE, m.in. u prawosławnych na Świętej Górze Grabarce i u luteran w Cieszynie. Wyraził też nadzieję, że wspólny wysiłek liderów religijnych i politycznych spowoduje rozładowanie napięć, których teraz w Europie jest dużo.

Na spotkaniu w Pałacu Prezydenckim obecni byli m.in. przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, Kościoła Rzymskokatolickiego, Muzułmańskiego Związku Religijnego i Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich.

źródło: Polska Rade Ekumeniczna

Delegacja Kościoła Starokatolickiego Mariawitów z Szefem Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Jackiem Michałowskim. Biskupowi Naczelnemu towarzyszył sekretarz Rady Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, kapł. M. Karol Babi z Warszawy

Więcej na stronie: Polskiej Rady Ekumenicznej