Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

„Jezus rzekł do Samarytanki: »Daj mi pić!«” – pod tym hasłem będzie przebiegał tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Tym razem materiały do ekumenicznych modlitw przygotowali chrześcijanie z Brazylii.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan odbywa się co roku między 18 a 25 stycznia. To czas, gdy chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach.

W Płocku ekumeniczny TMoJCh trwał w dnich 18-24 stycznia.

23 stycznia (w piątek) o godz. 17.00 – MSZA ŚWIĘTA W MARIAWICKIEJ ŚWIĄTYNI MIŁOSIERDZIA I MIŁOŚCI, ul. Kazimierza Wielkiego 27.

Materiały, broszura, harmonogram nabożeństw - na stronie PRE


Nabożeństwo w płockiej Świątyni. Mszy św. przewodniczył Biskup Naczelny M. Ludwik Jabłoński.
Homilię wygłosił ks. prof. Ireneusz Mroczkowski z Kościoła Rzymskokatolickiego.


Biskup Naczelny w asyście kapłana M. Daniela Mamesa oraz M. Dominika Millera,
z prawej ks. Eliasz Tarasiewicz - proboszcz parafii prawosławnej w Płocku


Kazanie wygłasza ks. prof. Ireneusz Mroczkowski, z prawej kapł. M. Gabriel Grabarczyk