Konsultacje diakonijne

Konsultacje diakonijne

W dniach 5-6 października 2016 r. w klasztorze na Karczówce w Kielcach, odbyły się, zorganizowane przez Polska Radę Ekumeniczną (PRE), konsultacje diakonijne. Tematem przewodnim spotkania było hasło: „Pomoc ale jaka - diagnozowanie współczesnych problemów”. W spotkaniu wzięli udział członkowie komisji diakonijnej PRE oraz przedstawiciele kościołów zrzeszonych w PRE, obecny był również dyrektor PRE ks. dr Grzegorz Giemza. Kościół Starokatolicki Mariawitów reprezentowali kapłan M. Dominik Miller oraz Magdalena Rokicka.

Spotkanie rozpoczęło się serią wykładów prowadzonych przez praktyków na co dzień zajmujących się pomocą społeczną. O codzienności domów pomocy społecznej, lokali aktywizujących czy sposobie zorganizowania warsztatów terapii zajęciowej opowiadał dyrektor kieleckiego Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II, p. Piotr Piwowarczyk. Następnie poznaliśmy kryteria i różnorodne finansowe i pozafinansowe formy wsparcia osób potrzebujących dostępne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach. Wolontariat, sposoby jego organizacji i przykłady działania przedstawiła nam dr Karolina Jarosz z Urzędu Marszałkowskiego woj. świętokrzyskiego.

Jako, że sektor pozarządowy odgrywa coraz większą rolę w świadczeniu pomocy osobom potrzebującym, na spotkaniu mieliśmy również okazję wysłuchać osobistej relacji jednego z założycieli Fundacji im. Brata Alberta, wieloletniego społecznika, pioniera działalności trzeciego sektora w Polsce p. Mariana Jaworskiego.

Konsultacje odbywały się w przepięknie odrestaurowanym, siedemnastowiecznym zespole klasztornym, obecnie zajmowanym przez księży pallotynów. Atmosfera miejsca, i gorące przyjęcie sprzyjały wielogodzinnym rozmowom oraz wymianie doświadczeń, a spotkanie zakończyła wizyta w Chmielniku i zwiedzanie żydowskiego ośrodka edukacyjno-muzealnego.

Magdalena Rokicka