Pięćdziesięciolecie kapłaństwa kapłana M. Kazimierza Kaczmarskiego

Pięćdziesięciolecie kapłaństwa kapłana Mieczysława Maria Kazimierza Kaczmarskiego