Gimnazjaliści i maturzyści w Świątyni w Płocku

Gimnazjaliści i maturzyści w Świątyni w Płocku

Kolejne pokolenie młodych mariawitów zagościło w Świątyni Miłosierdzia i Miłości, aby prosić Pana Jezusa ukrytego w Przenajświętszym Sakramencie o Boże błogosławieństwo przed egzaminem maturalnym i o dobry wybór przyszłej drogi życiowej, a gimnazjaliści podziękowali za dotychczasową naukę i prosili o błogosławieństwo na dalszą edukację.

Mszę Świętą odprawił Biskup Naczelny M. Karol Babi w asyście braci diakonów: M. Fabiana Wylazłowskiego i M. Michała Wąsowskiego. Obecni byli kapłani: M. Mirosław Polkowski, M. Grzegorz Dróżdż i M. Stanisław Bankiewicz oraz diakoni: M. Hubert Rubaj, M. Paschalis Oganiesian, bracia klerycy: M. Marcin Kolasiński i Bartłomiej Brzeziński. Na organach grał diakon M. Hieronim Czumaj.foto: Katarzyna Babi, Ewelina Wąsowska