JASEŁKA W GOŚLICACH

Jasełka w Goślicach

Jasełka w wykonaniu dzieci i młodzieży z Zespłu Szkół Specjalnych w Goślicach




zdjęcia: Katarzyna Babi