REKOLEKCJE MŁODZIEŻOWE W ŚWIĄTYNI

„Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz że Cię kocham”

J 21,17


Piątek - rekolekcje w Świątyni

W sobotę rano do Świątyni przyjechał autokar z młodzieżą z diecezji śląsko-łódzkiej z siostrami: Anną Bankiewicz i Magdaleną Obiedzińską-Klimczak. Przyjechały również siostry katechetki z Wiśniewa: Małgorzata Pisarczyk i Ewa Zalewska.

Msza Św. koncelebrowana przez nowo wyświęconych kapłanów M. Fabiana Wylazłowskiego, M. Michała Wąsowskiego, M. Paschalisa Oganiesiana.


Dzień rozpoczął się Mszą Świętą, koncelebrowaną przez neoprezbiterów. Kapłan M. Antoni wygłosił swoje drugie rozmyślanie. Po śniadaniu podzieliliśmy się na grupy i udaliśmy się na wycieczki do okolicznych parafii mariawickich. Odwiedziliśmy Pepłowo, Raszewo, Radzyminek i Felicjanów. Zwiedziliśmy także kościoły rzymskokatolickie w Radzyminie k. Płońska i w Święcieńcu k. Pepłowa, które w 1906 r. mariawici musieli opuścić i założyć swoje parafie. Proboszczowie opowiedzieli nam historię swoich parafii i oprowadzili po okolicy, łącznie z mariawickimi cmentarzami.

Sobota - rekolekcje w Świątyni

Każda grupa otrzymała zadania od Biskupa Naczelnego: poznać historię danej parafii, zrobić jak najwięcej ciekawych zdjęć oraz nakręcić teledysk do piosenki religijnej. Gościnność kapłanów zatrzymałaby nas dłużej, ale musieliśmy wracać na obiad. W refektarzu kapłani M. Fabian i M. Paschalis podzielili się z nami historią swojego powołania. Następnie wszyscy uczestnicy rekolekcji udali się do kościoła św. Jana Chrzciciela, gdzie Mateczka otrzymała swoje pierwsze objawienia.

Wycieczka do Felicjanowa

 

Wycieczka do Pepłowa

 

Wycieczka do Radzyminka

 

Wycieczka do Raszewa

Kolejnym punktem programu było konwersatorium, poprowadzone przez kapłana M. Michała, które dotyczyło powołania. Kapłan bazował na Piśmie Świętym, w którym zostały opisane misje Abrahama, Mojżesza i Maryi. Głos zabrał również brat Patrick z Francji, opowiadając nam o swojej drodze do mariawityzmu. W sobotę, 19 października b.r., o godz. 17.00, bracia Patrick Mazzella, Alexandre Nevejans i Emmanuel otrzymają habity w naszej parafii w Paryżu, z rąk biskupa M. Andrzeja Le Bec.

O godz. 20.00 w sobotę zakończyliśmy adorację całodobową, którą poprowadził kapł. M. Michał. Nie był to jednak koniec przeżyć duchowych. Czekała nas jeszcze wyprawa nad Wisłę. Poszliśmy tam procesjonalnie, a ciemność była rozproszona jedynie przez podświetlony krzyż i lampy naftowe w dłoniach. W nastrój zadumy na plaży nad Wisłą wprowadziła nas pieśń Golgota, a kapłan M. Antoni opowiedział nam o symbolice krzyża oraz zachęcił, abyśmy swoje problemy powierzyli Panu Jezusowi. W tym celu mogliśmy rzucić pod krzyż kamyki, które symbolizowały nasze słabości. Podniosłą chwilą było odśpiewanie modlitwy Ojcze nasz, podczas której trzymaliśmy się za ręce. Mogliśmy wtedy poczuć siłę wspólnoty i jedności.

Na zakończenie został odczytany wiersz Cypriana Kamila Norwida:

A ty się odważ świętym stanąć Pana
A ty się odważ stanąć jeden sam
Być świętym – to nie zlękły powstać z wschodem
To ogromnym być, przytomnym być!
Krocz – jasny, uśmiechnięty,
Na twarzy ten Chrystusa rys
Miłość
Święty aż po krzyż – przez krzyż – na krzyż!
Ty się wahasz? Ty się cofasz?
Ty się odważ świętym być!

Po powrocie do klasztoru i zjedzeniu kolacji, oglądaliśmy zdjęcia i teledyski, które zrobiliśmy na wycieczkach. Wytrwali i żądni wiedzy, mieliśmy do dyspozycji kapłana M. Antoniego, który do późnych godzin prowadził z nami indywidualne rozmowy.

Niedziela - rekolekcje w Świątyni

W niedzielę rano młodzież odmówiła Różaniec Święty, a później uczestniczyła w uroczystej Sumie, którą odprawił biskup M. Karol. Ostatnie kazanie rekolekcyjne wygłosił kapłan M. Antoni. Po obiedzie, korzystając z pięknej pogody, wyszliśmy do ogrodu klasztornego, gdzie znów rozmawialiśmy z gościem z Paryża. Następnie rozjechaliśmy się do swoich domów. Czas spędzony przy Świątyni obfitował w duchowe uniesienia i modlitwę. W rekolekcjach uczestniczyli nie tylko młodzi, ale również rodzice i bliscy, co sprawiło, że panowała rodzinna atmosfera. Te trzy dni minęły tak szybko, że czujemy niedosyt i czekamy na kolejne spotkania w miejscu najważniejszym dla wszystkich mariawitów.

Kinga Roman
Karolina Kosieradzka
Teledyski w wykonaniu młodzieży zarejestrowane w czasie wycieczek do Felicjanowa, Pepłowa, Radzyminka i Raszewa.