ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITWY

Modlitwa kobiet

„Pójdźcie - oto wszystko jest gotowe”- pod takim hasłem odbyła się w naszej Świątyni płocka edycja Światowego Dnia Modlitwy. Reaktywacja tego mającego ponad stuletnią tradycję ekumenicznego ruchu spotkała się w naszym mieście z dużym zainteresowaniem.

Kobiety z różnych Kościołów chrześcijańskich przygotowały uroczyste nabożeństwo na podstawie liturgii sióstr ze Słowenii, która w tym roku przewodniczyła ŚDM. Głównym motywem było wykluczenie społeczne. Swoje świadectwa przedstawiły Waleria Gordienko i Elwira Wąchała. Kazanie wygłosiła Karolina Żyła, natomiast zebrana kolekta została przekazana płockiemu oddziałowi Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Prezes Towarzystwa, Joanna Olczak opowiedziała o działalności „Świetlicy wytchnienia” dla dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów. Oprawę muzyczną zapewnił zespół Solo Dios Basta z Parafii Św. Krzyża. Po nabożeństwie odbyła się tradycyjna agape oraz prezentacja multimedialna o Słowenii przygotowana przez Alinę Boczkowską. W duchu wspólnoty modlitewnej planowana jest kontynuacja kobiecych spotkań tak, by nie było to wydarzenie jednorazowe a na stałe umacniające siostrzano-ekumeniczne więzi.