ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE BR. M. FABIANA WYLAZŁOWSKIEGO

Święcenia kapłańskie brata diakona M. Fabiana Wylazłowskiego

W dniu 20 lipca – w sobotę po V niedzieli po Zesłaniu Ducha Świętego - w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Grzmiącej odbyła się uroczystość święceń prezbiteriatu diakona M. Fabiana Wylazłowskiego.

Święceń tych udzielił Biskup Naczelny naszego Kościoła - M. Karol Babi, zaś funkcję archidiakona pełnił kapł. M. Stanisław Bankiewicz – proboszcz miejscowej parafii, będącej jednocześnie rodzinną parafią nowowyświęcnego kapłana.

W tej jakże podniosłej dla całego Kościoła uroczystości, a w szczególności dla kapłana M. Fabiana, udział wzięli także: bp M. Włodzimierz Jaworski, bp M. Ludwik Jabłoński, bp M. Bernard Kubicki, kapł. M Szczepan Orzechowski, kapł. M. Robert Żaglewski, kapł. M. Mirosław Polkowski, kapł. M. Zbigniew Nawara, kapł. M. Jan Opala, kapł. M. Daniel Mames, kapł. M. Dominik Miller oraz kapł. M. Felicjan Szymkiewicz, bracia diakoni: M. Michał Wąsowski, M. Hieronim Czumaj i M. Hubert Rubaj oraz M. bracia klerycy: M. Marcin Kolasiński i M. Wojciech Brzeziński.

Ponadto w uroczystości tej udział wzięli także: rodzice, rodzina i znajomi brata M. Fabiana, oraz wierni przybyli z wielu mariawickich parafii, w tym z Wiśniewa, gdzie przez kilka ostatnich lat kapł. M. Fabian przebywał na praktykach kościelnych.

Po zakończonej uroczystości wszyscy zgromadzeni zostali zaproszeni na wspólny obiad.źródło: FB parafii Stryków