WIGILIA PRZED RATUSZEM W PŁOCKU

Życzenia Biskupa NaczelnegoPanie Prezydencie!

Drodzy Płocczanie!

Siostry i Bracia!

Niebawem będziemy przeżywać kolejną pamiątkę Narodzenia Zbawiciela, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jest to cudowna okazja do spotkań rodzinnych, z przyjaciółmi, a także modlitewnej refleksji przy wigilijnym stole, gdzie dzielimy się opłatkiem i śpiewamy kolędy. W tych prostych symbolach przypominamy sobie o obowiązku dzielenia się chlebem i miłością ze wszystkimi ludźmi, staramy się przebaczyć urazy i niechęci, podać sobie dłoń pojednania, uśmiechnąć się po długich okresach milczenia, podarować prezent osobom, które są dla nas ważne. Boże Narodzenie przypomina nam o fakcie sprzed ponad 2000 tysięcy lat, kiedy to Słowo stało się Ciałem i zamieszkało pośród nas, Bóg Wszechmogący i Doskonały wziął udział w ludzkiej niedoli i poniżeniu.

Jak napisała św. Maria Franciszka, Pan Jezus „obrał sobie miejsce najostatniejsze, – bo za miastem, najwięcej wzgardzone, bo zajmowane przez bydlęta, najdokuczliwsze, bo wystawione na dokuczliwe zimno” i dodała: „wszystkie cnoty bez miłości są niczym, a wtedy tylko prawdziwie są cnotami, kiedy wypływają z miłości Boga i bliźniego” (DzWM, s. 42¬43). Zbawiciel przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, uczynił to z miłości do człowieka. On uczył nas, że w drugim człowieku mamy widzieć Brata i Siostrę, mamy widzieć Jego samego: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnie uczyniliście” (Mt 25,40).

Żyjemy w czasach wielkich przemian społecznych, kiedy Kościół musi zmierzyć się z wyzwaniami współczesności, musi im sprostać. Żyjemy w świecie, w którym rozwinięta technologia zamiast przybliżać, oddala nas od siebie, kiedy powszechna nienawiść i obojętność na drugiego człowieka przeradza się w przemoc i krzywdę wobec najsłabszych, najuboższych, odrzuconych i dyskryminowanych. Wszyscy jesteśmy umiłowanymi dziećmi Bożymi i w każdym z nas jest iskierka Boskiego piękna, dobroci, szczęścia i miłości. Jesteśmy przecież stworzeni na Boży obraz i podobieństwo. Podajmy więc sobie pomocną dłoń, ofiarujmy odrobinę serca bratu i siostrze, którzy są wśród nas, otwórzmy się na potrzeby innych.

W ten sposób będziemy mogli odmienić oblicze ziemi, na którą ponad 2000 lat temu zstąpił Zbawiciel i przyjąwszy ludzką naturę, stał się jednym z nas. Niech ta Wcielona Miłość nas przemienia i odradza, abyśmy w Nowym 2020 roku, mogli pomagać innym odkrywać w sobie Boże piękno.


bp M. Karol Babi

Wigilia przed Ratuszem, Płock 15 grudnia 2019

Życzenia te zostały odczytane przez bpa M. Bernarda Kubickiego, w zastępstwie Biskupa Naczelnego, który tego dnia uczestniczył w XVI Warszawskiej Wigilii na ul. Ząbkowskiej, na zaproszenie Prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego.

Wszystkim Braciom Biskupom i Kapłanom, Siostrom i Braciom z różnych parafii mariawickich, Dzieciom i Młodzieży – Wolontariuszom obecnym podczas „Wigilii przed Ratuszem”, składam serdeczne „Panie Boże zapłać!” za upieczenie i przywiezienie do Płocka ciast (527 kg), które zostały rozdane mieszkańcom miasta, podczas spotkania wigilijnego na Starym Rynku.