WIGILIA DLA WOLONTARIUSZY

Wigilia dla wolontariuszy

„Celem naszych czasów powinno być czynienie dobra”

- Platon

7 grudnia br., do Świątyni Miłosierdzia i Miłości w Płocku, na zaproszenie Biskupa Naczelnego M. Karola Babi, przyjechali wolontariusze, dzięki którym możliwa jest realizacja wielu akcji charytatywnych i działań na rzecz Świątyni i Klasztoru. Spotkanie rozpoczęliśmy udziałem w zakończeniu całodobowej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu. W słowie skierowanym do wiernych, kapłan M. Felicjan Szymkiewicz zwrócił uwagę na istotę Świąt Bożego Narodzenia i konieczność duchowego przygotowania się do tego wydarzenia.

Po wspólnej modlitwie zebraliśmy się w refektarzu, gdzie biskup M. Karol złożył ży-czenia świąteczne, podziękował wszystkim za zaangażowanie, pomoc oraz wsparcie w dzia-łaniach podejmowanych przez Kościół, a także podsumował mijający rok, zwracając szcze-gólną uwagę na zrealizowane inwestycje, w ramach rewitalizacji Świątyni. Następnie zebrani, złożyli sobie życzenia, podzielili się opłatkiem i zasiedli do wspólnego stołu, gdzie królowały potrawy wigilijne, przywiezione przez uczestników tej wieczerzy.

Raz jeszcze, w imieniu zebranych dziękuję Biskupowi M. Karolowi za trud i poświe-cenie, jakie wkłada w przywrócenie świetności miejscu tak ważnemu dla nas, mariawitów, jakim jest Świątynia Miłosierdzia i Miłości, zapewnić o naszym poparciu dla działań oraz deklaruję dalszą pomoc.


Agnieszka Brzóskowska