PREZYDENT MIASTA PŁOCKA W KATEDRZE MARIAWICKIEJ I KLASZTORZE

Prezydent Miasta Płocka w Katedrze mariawickiej i klasztorze

Na zaproszenie Biskupa Naczelnego Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP, M. Karola Babi, mieliśmy dziś zaszczyt gościć włodarza naszego miasta – Pana Prezydenta Płocka, Andrzeja Nowakowskiego.

Prezydent zwiedził Świątynię Miłosierdzia i Miłości, katakumby, klasztor i inne budynki będące własnością Kościoła.

Czas upłynął w miłej atmosferze, na zwiedzaniu, rozmowach i przy kawie.