MSZA ŚWIĘTA ŻAŁOBNA ZA DUSZĘ Ś†P BRATA KAPŁANA ZENONA MARII MIROSŁAWA POLKOWSKIEGO

MSZA ŚWIĘTA ŻAŁOBNA ZA DUSZĘ Ś†P BRATA KAPŁANA ZENONA MARII MIROSŁAWA POLKOWSKIEGO

Kapłan M. Mirosław do końca wypełniał godnie swoje kapłańskie powołanie. Pogodził je ze swoimi chorobami i cierpieniem, a przy Ołtarzu Pańskim w Świątyni Miłosierdzia i Miłości upraszał łaski i błogosławieństwa od Boga dla tych, którzy prosili Go o modlitwę.

Nie bał się śmierci i dość często mówił o niej i o tym, że pragnie spocząć w swojej rodzinnej Parafii. Siłę czerpał z modlitwy adoracyjnej w Świątyni przed Przenajświętszym Sakramentem, jak również z przyjmowania Pana Jezusa do swojego serca, a także z głębokiej wiary w Dzieło Wielkiego Miłosierdzia i modlitwy u grobu Mateczki.

Bracie Kapłanie Mirosławie, żegnamy Cię dzisiaj w Świątyni Miłosierdzia i Miłości, którą tak ukochałeś. Żegnamy Cię w gronie domowników klasztoru, parafian płockich, przyjaciół oraz przedstawicieli duchowieństwa naszej płockiej ekumenicznej rodziny.

Bracie Kapłanie Mario Mirosławie, spoczywaj w pokoju, a Pan niech będzie z Tobą. Amen


Mszy Świętej przewodniczył Biskup Naczelny M. Karol Babi w asyście kapłanów M. Roberta Żaglewskiego i M. Gabriela Grabarczyka.

W nabożeństwie wzięli udział przedstawiciele płockiej ekumenii: ksiądz Włodzimierz Piętka - Kościół Rzymskokatolicki, ksiądz mitrat Eliasz Tarasiewicz - Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny i pastor Szymon Czembor - Kościół Ewangelicko Augsburski.

Na organach grał brat dr Sławomir Torbus.