Całodobowa Adoracja Przenajświętszego Sakramentu w Świątyni

Plan adoracji całodobowych na rok 2024

„Dom wasz mają uważać Mariawici i Mariawitki jako swoją kolebkę i ognisko nieustającej adoracji, z którego płomienie wybuchną na cały świat; – adorować będziecie Najsłodsze Serce Moje ukryte w Przenajświętszym Sakramencie”.

– słowa Pana Jezusa do Mateczki (Dz.W.M. s. 13)

Świątynia Miłosierdzia i Miłości w Płocku, nosząca pierwotnie nazwę Nieustającej Adoracji Ubłagania, jest duchowym centrum mariawityzmu. Dla niektórych ludzi jest to miejsce, gdzie pierwszy raz stykają się z ideami zawartymi w Dziele Wielkiego Miłosierdzia. Dla mariawitów stanowi świadectwo wiary i wierności Objawieniom św. Marii Franciszki Kozłowskiej.

Odkąd nie ma już Zgromadzenia Sióstr Mariawitek Nieustającej Adoracji Ubłagania, których głównym zadaniem było wynagradzanie zniewag Panu Jezusowi Ukrytemu w Przenajświętszym Sakramencie, niemożliwe stało się utrzymanie nieustającej adoracji w naszej Świątyni. Nie możemy jednak zapomnieć o misji Sióstr. Dlatego wszyscy powinniśmy podtrzymywać ten płomień i wypełniać duchowy testament Mateczki: „Kochajcie Przenajświętszy Sakrament”. Bez względu na to, do której Parafii i Diecezji należymy, spróbujmy chociaż raz w miesiącu znaleźć czas, aby przybyć do kolebki mariawityzmu i błagać o łaski potrzebnie dla siebie, najbliższych, Ojczyzny i całego świata. Weźmy udział w całodobowej adoracji Przenajświętszego Sakramentu w Płocku. Niech to będzie czas gorliwej modlitwy i spotkania z żywym Bogiem, obecnym pod postaciami chleba i wina.

Jak uczyła nas nasza duchowa Mistrzyni i Matka: „Chrystus, obecny w Sakramencie Ołtarza, jest ogniskiem życia w Kościele, środkiem zjednoczenia człowieka z Bogiem i źródłem łask wszystkich” (Dz.W.M. s. 398). „Pan Jezus Sam nas nauczył tego… On nam rozkazał odprawiać Adorację Ubłagania, to jest łączyć się z Jego Ofiarą błagalną w Przenajświętszym Sakramencie i błagać Ojca Niebieskiego o łaski potrzebne dla nas i Miłosierdzie dla świata. On wskazał nam na potrzebę częstego przystępowania do Komunii Świętej, byśmy w niej czerpali moc odnowienia ducha, odnowienia i uświęcenia naszego. Chrystus nauczył nas, że Adoracja i Komunia Święta przemieni nas i uczynią podobnymi do Niego…” (Dz.W.M. s.178-179).

Dzisiaj to na nas spoczywa odpowiedzialność za nasz Kościół i jego duchową kondycję. Powinniśmy starać się powrócić do gorliwości pierwszych mariawitów. Od naszej modlitwy zależeć może bardzo wiele, jesteśmy przecież wezwani do odnowienia świata i budowy Królestwa Bożego na ziemi.

„Powiedział Pan Jezus, że od naszej Świątyni ma się rozpocząć to odbicie Nieba na ziemi. (…) Sam Pan Jezus poświęcił ją słowem Swoim mówiąc: »To jest Świątynia Miłosierdzia i Miłości«. A jako skutki tego poświęcenia udzielił zupełnego odpustu i na zawsze odpuszczenia i zapomnienia wszystkich grzechów i win i kary doczesnej. Obiecał Pan Jezus wysłuchać wszystkich naszych modlitw i próśb, o ile będą zgodne z Wolą Bożą. Modlić się mamy, żeby się wypełniła Wola Boża w nas, nad nami i przez nas. Żeby ustał grzech między nami. Żeby szatanowi została odjęta moc kuszenia” (Dz.W.M. s. 79-80).

Mając tak wielką pomoc z góry, nie możemy stać bezczynnie i poddawać się duchowemu lenistwu, lecz z podwojoną siłą, mamy walczyć dla słusznej sprawy, jaką jest Dzieło Wielkiego Miłosierdzia i szerzenie czci Przenajświętszego Sakramentu po całym świecie. Niech te słowa staną się zachętą, aby przybywać do Świątyni Miłosierdzia i Miłości w Płocku, aby dzięki adoracji ubłagania i wspólnej modlitwie – cała ziemia stała się odbiciem nieba.

Dni całodobowych adoracji Przenajświętszego Sakramentu
w Świątyni Miłosierdzia i Miłości w roku 2024:

 • 26/27 stycznia - Lipka, Leszno, Błonie
 • 23/24 lutego - Łódź, Dobra, Raszewo, Radzyminek
 • 16/17 marca - rekolekcyjne dni skupienia dla dzieci i młodzieży
 • 19/20 kwietnia - Stryków, Pepłowo
 • 17/18 maja - Wola Cyrusowa, Wierzbica, Łany
 • 28/29 czerwca - Cegłów, Grzmiaca
 • 19/20 lipca - Gniazdów, Starcza, Koziegłowy
 • 2/3 sierpnia - wszystkie parafie
 • 20/21 września - Mińsk Mazowiecki, Żarnówka
 • 18/19 października - Żeliszew, Sobótka
 • 22/23 listopada - Wiśniew, Warszawa
 • 6/7 grudnia - rekolekcyjny dzień skupienia

W każdym miesiącu adoracja rozpocznie się w piątek o godz. 16:00 i zakończy się w sobotę o godz. 15:00.

Zwracamy się z gorącym apelem do wszystkich Braci i Sióstr o wzięcie udziału w utrzymaniu całodobowej adoracji i prosimy o zgłaszanie się pod numerem tel.: 24 262 30 86 w. 13 lub w. 10 lub kom.: 502 282 597