Apel do młodzieży mariawickiej

 

Wyższe Seminarium Duchowne Kościoła Starokatolickiego Mariawitów zachęca młodzieńców, którzy pragną poświęcić się pracy dla chwały Bożej w Dziele Wielkiego Miłosierdzia, do nadsyłania zgłoszeń poświadczonych przez proboszcza

Wymagane dokumenty: świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub świadectwo maturalne, świadectwo chrztu i bierzmowania, opinia proboszcza, podanie skierowane do Biskupa Naczelnego, życiorys, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

Kandydaci posiadający świadectwo maturalne będą kierowani na studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Kandydaci z niższym wykształceniem będą mieli możliwość uzyskania matury w szkole ponadgimnazjalnej w Płocku.

WSD Kościoła Starokatolickiego Mariawitów
ul. Kazimierza Wielkiego 27 A, 09-400 Płock