Nie rzucim Dzieła, gdzie Bóg jest

Przygotowania do tej płyty (nagranej w 2006 r.) rozpoczęliśmy we wrześniu 2005 r. Z racji jubileuszu 100-lecia naszego Kościoła postanowiliśmy utrwalić VI Mszę napisaną w 1910 roku na okoliczność konsekracji dwóch biskupów mariawickich. Korzystaliśmy z partytury ofiarowanej w dniu konsekracji 4 września 1910 roku biskupowi M. Jakubowi Próchniewskiemu (oryginał w archiwum Kościoła w Płocku). Niełatwo było pokonać skalę trudności przed jaką stanęliśmy, ale dzięki ogromnemu zaangażowaniu całego zespołu udało się zrealizować to przedsięwzięcie.

  • Tytułowa strona książeczki dołączonej do płyty CD i kasety, zawierającej informację dyrygenta H. Kapusty, teksty utworów i podziękowanie bp. M. W. Jaworskiego.
  • Chór przed koncertem na Międzynarodowym Festiwalu: Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej, 27 maja 2005r.
Integralną częścią tego nagrania są pieśni tematycznie związane z osobą naszej ukochanej Mateczki oraz mariawityzmem. Zwieńczeniem nagranych na tej płycie pieśni jest osiem błogosławieństw Trójcy Przenajświętszej, jakie św. Maria Franciszka usłyszała od Boga przed spisaniem objawień Dzieła Miłosierdzia. Melodia i harmonia utworu "Pokój Tobie duszo" są niezwykłe, tak jak niezwykła jest jego treść.

Z dostępnych dokumentów archiwalnych wynika, że kompozytorzy mariawiccy (głównie biskup M. Jakub Próchniewski) skomponowali pięć Mszy oraz Mszę nazywaną "najpierwszą", która zalecana była do powszechnego śpiewania. Mamy łącznie sześć melodii Mszy św. Spośród duchowieństwa oprócz wymienionego bp. M. Próchniewskiego komponowali i harmonizowali muzykę do Mszy oraz pieśni religijnych: siostra M. Salomea Elszyk, biskup M. Szymon Bucholc, kapł. M. Tadeusz Bucholc, kapł. M. Ireneusz Furmanik... oraz osoby świeckie, m.in. organiści Józef Śledziewski, Stanisław Jałosiński.

Serdeczne słowa wdzięczności kieruję pod adresem osób, które udostępniły mi teksty i nuty nagranych pieśni. Dziękuję Pelagii Jaworskiej, Zofii Bucholc, Stanisławowi Jałosińskiemu i Zdzisławowi Kapuście. Niech młodsze pokolenia niosą te pieśni na swoich ustach ku kolejnym jubileuszom naszego Świętego Kościoła.

Autorami prezentowanych tu pieśni są mariawiccy duchowni, siostry zakonne i wierni. W ciągu kilkudziesięciu lat śpiewane są przez mariawitów, szczególnie młodzież, niektóre w kościele, a inne podczas okolicznościowych akademii w parafiach oraz na koloniach organizowanych przez Kościół Starokatolicki Mariawitów. Powstawały w różnym czasie, a ich autorzy są zazwyczaj anonimowi. Przekazywane są z pokolenia na pokolenie - zainteresowani odpisywali sobie ręcznie nuty i teksty.

Po raz pierwszy te mariawickie pieśni zostały zebrane i opublikowane w modlitewniku - śpiewniku dla młodzieży pt. "Chwalmy Boga" wydanym w 2005 r. Melodie utrwalone na płycie wykonane profesjonalnie będą dobrze służyły spopularyzowaniu cenionych przez mariawitów pieśni. Niektóre z nich mają własne melodie, a niektóre zapożyczone. Nie udało się ustalić wszystkich autorów tekstów i melodii, dlatego te informacje podane są tylko przy niektórych utworach.

Fragment informacji dyrygenta Henryka Kapusty dołączonej do płyty CD i kasety (Mariawita 4-6/2006)

Płyty i kasety są do nabycia w kancelarii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Płocku w cenie 20 zł.