Nabożeństwo ekumeniczne z papieżem Benedyktem XVI

Nabożeństwo ekumeniczne z papieżem Benedyktem XVI

W pierwszym dniu czterodniowej (25-28 maja 2006) pielgrzymki papieża Benedykta XVI do Polski, 25 maja 2006 roku o godz. 19.00, w kościele ewangelicko-augsburskim pw. Świętej Trójcy w Warszawie odbyło się nabożeństwo ekumeniczne. W drzwiach kościoła dostojnego gościa powitał prezes Polskiej Rady Ekumenicznej abp Jeremiasz i pełniący rolę gospodarza bp Janusz Jagucki, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.
W spotkaniu modlitewnym uczestniczyło ponad 800 osób, wśród których obecni byli duchowni z Kościoła Rzymskokatolickiego z prymasem Polski kardynałem Józefem Glempem oraz duchowni i zwierzchnicy Kościołów należących do Polskiej Rady Ekumenicznej. Ze wszystkich Kościołów były również osoby świeckie. Kościół Starokatolicki Mariawitów reprezentowali Biskup Naczelny M. Włodzimierz Jaworski, Biskup Diecezji śląsko-łódzkiej M. Ludwik Jabłoński, kapł. M. Grzegorz Dróżdż, kapł. M. Karol Babi i kilka osób świeckich.

W imieniu Polskiej Rady Ekumenicznej przemawiał prezes PRE abp Jeremiasz. Nakreślił w nim m.in. dotychczasowe osiągnięcia na drodze dialogu prowadzonego między Kościołami PRE a Kościołem Rzymskokatolickim: "Starannie i pieczołowicie przygotowujemy i w duchu modlitewnym obchodzimy Ekumeniczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Podpisaliśmy wspólną deklarację o wzajemnym uznaniu chrztu świętego. Polskie Towarzystwo Biblijne zorganizowało ekumeniczny zespół tłumaczy Pisma Świętego. Wydany został wspólny nowy przekład ksiąg Nowego Testamentu. Kontynuowane są prace nad nowym, również wspólnym przekładem ksiąg Starego Testamentu. W wielu miejscach rozwija się wspaniale praca ekumeniczna na płaszczyźnie parafialnej".

Przedstawił także problemy i wyzwania, które są jeszcze do przezwyciężenia. /Pełny tekst przemówienia abp. Jeremiasza/ Papież Benedykt w homilii powiedział, że przez swoją posługę chce przywrócić "pełną i widzialną jedność chrześcijan". Mówił m.in.: "Jedności nie zdołamy zaprowadzić jedynie własnymi siłami". Zacytował też słowa Jana Pawła II: "Bez względu na to, jak usilnie dążylibyśmy do jedności, ostatecznie zawsze pozostaje ona darem Ducha Świętego. Będziemy dobrze przygotowani na przyjęcie tego daru jedynie w takiej mierze, w jakiej uda nam się otworzyć nasze serca i umysły na jego przyjęcie przez chrześcijańskie życie, a szczególnie przez modlitwę". /Pełny tekst przemówienia Papieża Benedykta XVI/

Podczas sprawowanej liturgii zwierzchnicy Kościołów należących do PRE odczytywali przygotowane przez nich modlitwy w różnych intencjach.

Biskup Janusz Jagucki, Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP:
Prośmy z pokorą i ufnością o dary Ducha Świętego dla wszystkich podejmujących misyjny nakaz Zmartwychwstałego, aby iść na cały świat i zwiastować Dobrą nowinę wszystkim narodom. - niech będą zjednoczeni w ewangelicznej służbie, aby ludzie poznali, że posłał ich Chrystus, i uwierzyli w przemieniającą moc słowa Bożego.

Biskup Edward Puślecki, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny:
Prośmy o cierpliwość, mądrość i wytrwałość w składaniu ekumenicznego świadectwa wiary na naszym kontynencie, a także o ducha pokory, braterstwa i współodpowiedzialności za przyszłość zjednoczonej Europy i za jej chrześcijańskie oblicze - aby ludzie z różnych ras, języków i narodów zapragneli budować wspólnie królestwo Boże na ziemi.

Prezbiter Andrzej Seweryn, Kościół Chrześcijan Baptystów w RP:
Módlmy się o łaskę zjednoczenia dla podzielonego Kościoła - niech działania zmierzające do widzialnej i pełnej jedności będą oparte na fundamencie, którym jest Jezus Chrystus, na świętym i natchnionym Słowie Bożym oraz na chrześcijańskiej miłości, będącej znakiem, że mamy jednego Ojca w niebie, kochającego wszystkich ludzi.

Biskup M. Włodzimierz Jaworski, Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP:
Prośmy o dar pokoju dla całego świata - niech miłość Chrystusa, którą Duch Święty rozlewa w sercach i umysłach ludzi, czyni człowieka gotowym do pojednania i zgody, zwyciężając wszelką nienawiść, terroryzm, fanatyzm religijny i rasowy.

Arcybiskup Jeremiasz, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny w RP:
Prośmy Pana, aby wybaczył człowiekowi grzechy przeciwko ziemi, którą przekazał mu we władanie - aby ludzie, wolni od pychy i chciwości, postępowali mądrze wobec przyrody, strzegli jej naturalnych bogactw i piękna, chronili życie zwierząt, dbali o czystość wody, powietrza i gleby.

Biskup Marek Izdebski, Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP:
Prośmy o otwarcie naszych serc na sprawę sprawiedliwości ekonomicznej na całym globie ziemskim - aby w świecie zmagającym się z narastającymi nierównościami społecznymi, bezlitosną konkurencją o dobra materialne, wyzyskiem i nieprzestrzeganiem praw pracowniczych oraz dominacją silniejszych nad słabszymi, zapanowała dobroć i umacniało się braterstwo.

Biskup Wiktor Wysoczański, Kościół Polskokatolicki w RP:
Prośmy o pomyślność dla naszej umiłowanej Ojczyzny - Polski. Niech na Piastowską Ziemię, uświęconą pracą i krwią pokoleń spływa obfite błogosławieństwo, i aby sprawujący władzę zabiegali o trwały pokój, sprawiedliwość społeczną, poszanowanie praw i godności każdego obywatela, a wszyscy mieszkańcy kraju mogli żyć godnie i dostatnio, pod opieką Bogurodzicy.

Następnie wszyscy zgromadzeni odmówili wspólnie Modlitwę Pańską "Ojcze nasz". Na zakończenie nabożeństwa Benedykt XVI udzielił wraz z abp. Jeremiaszem, prymasem Józefem Glempem i bp. Januszem Jaguckim błogosławieństwa.