10 października 2007

KOMUNIKAT Z 20 POSIEDZENIA KOMISJI MIESZANEJ DS. DIALOGU TEOLOGICZNEGO
POMIĘDZY KOŚCIOŁEM RZYMSKOKATOLICKIM I KOŚCIOŁEM STAROKATOLICKIM MARIAWITÓW


Dnia 10 października 2007 roku w siedzibie Biskupa Naczelnego Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Płocku, przy ul. Kazimierza Wielkiego 27 odbyło się posiedzenie Komisji Mieszanej ds. Dialogu Teologicznego pomiędzy Kościołem Starokatolickim Mariawitów i Kościołem Rzymskokatolickim.

W posiedzeniu wzięli udział: Biskup Naczelny Maria Ludwik Jabłoński i Bp Bronisław Dembowski – współprzewodniczący, oraz członkowie: ks. prof. Maria Paweł Rudnicki i ks. mgr Maria Grzegorz Dróźdż – reprezentujący Kościół Starokatolicki Mariawitów oraz ks. prof. Henryk Seweryniak i ks. prof. Ireneusz Mroczkowski – reprezentujący Kościół Rzymskokatolicki.

Członkowie Komisji złożyli gratulacje Bp. Ludwikowi Jabłońskiemu z racji wyboru na stanowisko Biskupa Naczelnego Kościoła Starokatolickiego Mariawitów oraz Bp. Bronisławowi Dembowskiemu z okazji jubileuszu 80- lecia. Zapoznano się ze stanem prac nad przygotowaniem publikacji „ Dwustronna refleksja o treściach objawień Matki Marii Franciszki Kozłowskiej dotyczących Dzieła Wielkiego Miłosierdzia”. Finalizowano dyskusję historyczno-teologiczną prowadzoną w ramach Komisji.

W związku z tym zajęto się sprawą tytułu, wspólnego Wstępu i Słowa końcowego publikacji, zawierającej archiwalia, nad którymi Komisja dyskutowała, oraz stanowiska Stron w odniesieniu do każdego z badanych dokumentów. Postanowiono, że obchody z okazji 10- lecia Komisji Mieszanej i zakończenia jej prac odbędą się w maju 2008 roku. Do tego czasu wyznaczeni członkowie przygotują:

1. Podsumowanie prac Komisji;
2. Obie publikacje i ich prezentację;
3. Wspólną adorację i nabożeństwo majowe.

Pierwsza i druga część obchodów odbędzie się w rzymskokatolickim Wyższym Seminarium Duchownym, trzecia – w Katedrze Mariawickiej w Płocku. Na zaproszenie Bp. B. Dembowskiego następne spotkanie odbędzie się 7 lutego 2008 roku we Włocławku. Początek o godz. 10.30. Spotkanie zakończono modlitwą i obiadem.

Płock, 10.X.2007 r.

Przewodniczący:

Bp Maria Ludwik Jabłoński
Bp Bronisław Dembowski