Dialog ekumeniczny z Kościołem Rzymskokatolickim

Podczas obrad w dniach 27-28 listopada 1997 roku w Częstochowie 292. Konferencja Plenarna Episkopatu powołała następujące Komisje Konferencji Episkopatu Kościoła Rzymskokatolickiego do spraw Dialogu:

  • z Polską Radą Ekumeniczną
  • z Kościołem Starokatolickim Mariawitów
  • z Kościołem Polskokatolickim
Propozycja ekumenicznego dialogu skierowana do naszego Kościoła została przyjęta i Rada Kościoła Starokatolickiego Mariawitów na posiedzeniu w Płocku dnia 29 grudnia 1997 r. powołała Komisję do spraw Dialogu z Kościołem Rzymskokatolickim. Obecnie desygnowani są do pracy w niej: Biskup Naczelny - Michał M. Ludwik Jabłoński, ks. prof. dr hab. Konrad M. Paweł Rudnicki i ks. Piotr M. Grzegorz Dróżdż.

Stronę rzymskokatolicką w Komisji Mieszanej do Dialogu Teologicznego między Kościołem Rzymskokatolickim i Kościołem Starokatolickim Mariawitów reprezentują: Biskup Bronisław Dembowski, ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak z Płocka, ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski z Płocka.

Pierwsze posiedzenie Komisji odbyło się 4 marca 1998 r. w siedzibie Biskupa Bronisława Dembowskiego we Włocławku. Od tamtej pory członkowie Komisji spotykali się ze sobą dwa razy do roku: na wiosnę w siedzibie biskupa Bronisława Dembowskiego we Włocławku i jesienią w siedzibie biskupa M. Ludwika Jabłońskiego w Łodzi. Od październkia 2007 spotkania odbywają się w Płocku, przy Świątyni Miłosierdzia i Miłości oraz we Włocławku.

Na temat prac Komisji oraz planowanych podsumowaniach więcej w ostatnim Komunikacie z dnia 13 październiaka 2010 r. (25 posiedzenie).

Dnia 21 września 2011 roku we Włocławku odbyło się ostatnie, dwudzieste szóste, posiedzenie Komisji Mieszanej ds. Dialogu Teologicznego pomiędzy Kościołem Rzymskokatolickim i Kościołem Starokatolickim Mariawitów. (26 posiedzienie Komisji)

Komunikaty z posiedzeń Komisji publikowane są również na łamach pisma "Mariawita".