9 października 2008

KOMUNIKAT Z 21 POSIEDZENIA KOMISJI MIESZANEJ DS. DIALOGU TEOLOGICZNEGO
POMIĘDZY KOŚCIOŁEM RZYMSKOKATOLICKIM I KOŚCIOŁEM STAROKATOLICKIM MARIAWITÓW


Dnia 9 października 2008 roku w siedzibie Biskupa Naczelnego Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Płocku, przy ul. Kazimierza Wielkiego 27, odbyło się 21 posiedzenie Komisji Mieszanej do Dialogu Teologicznego między Kościołem Starokatolickim Mariawitów i Kościołem Rzymskokatolickim.

W posiedzeniu wzięli udział: Biskup Naczelny Maria Ludwik Jabłoński i Bp Bronisław Dembowski – współprzewodniczący oraz członkowie: ks. prof. Maria Paweł Rudnicki i ks. mgr Maria Grzegorz Dróźdż – reprezentujący Kościół Starokatolicki Mariawitów oraz ks. prof. Henryk Seweryniak i ks. prof. Ireneusz Mroczkowski – reprezentujący Kościół Rzymskokatolicki.

W toku zebrania ustalono ostateczną wersję dwóch dokumentów: „Dwustronna refleksja o treściach objawień Matki Marii Franciszki Kozłowskiej dotyczących Dzieła Wielkiego Miłosierdzia” i „Ze źródeł kwestii mariawickiej. Nieznane dokumenty z lat 1903-1904”.

Podjęto problem zniekształceń tekstu objawień Marii Franciszki Kozłowskiej, zamieszczonym w dokumencie Świętego Oficjum z 1904 roku. Zamknięto badania historyczne, prowadzone w ramach Komisji. Strona Mariawicka przedstawiła własną ocenę petycji bp. Jerzego Szembeka. Ustalono, że następne spotkanie, na którym zostanie podjęta sprawa uroczystego zakończenia prac Komisji w maju 2009 roku, odbędzie się 4 marca 2009 roku w domu biskupa Bronisława Dembowskiego we Włocławku. Zebranie zakończono modlitwą i obiadem.

Płock, 9.X.2008 r.

Przewodniczący:

Bp Maria Ludwik Jabłoński
Bp Bronisław Dembowski