4 marca 2009

KOMUNIKAT Z 22 POSIEDZENIA KOMISJI MIESZANEJ DS. DIALOGU TEOLOGICZNEGO
POMIĘDZY KOŚCIOŁEM RZYMSKOKATOLICKIM I KOŚCIOŁEM STAROKATOLICKIM MARIAWITÓW


Dnia 4 marca 2009 roku w domu Biskupa Bronisława Dembowskiego we Włocławku odbyło się posiedzenie Komisji Mieszanej ds. Dialogu Teologicznego pomiędzy Kościołem Rzymskokatolickim i Kościołem Starokatolickim Mariawitów. Wzięli w nim udział: bp Maria Ludwik Jabłoński i bp Bronisław Dembowski, współprzewodniczący, oraz członkowie: ks. prof. Maria Paweł Rudnicki i ks. mgr Maria Grzegorz Dróżdź, reprezentujący Kościół Starokatolicki Mariawitów, a także ks. prof Ireneusz Mroczkowski i ks. prof. Henryk Seweryniak, reprezentujący Kościół Rzymskokatolicki.

Spotkanie rozpoczęto o godz. 10.30 modlitwą, którą poprowadził ks. bp M. L. Jabłoński. Przyjęto protokół z posiedzienia Komisji w Płocku. Podzielono się informacjami na temat przebiegu tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Ks. Henryk Seweryniak przedstawił wyniki kwerendy, przeprowadzonej w dn. 3-6 lutego 2009 roku w Archiwum Kongregacji Nauki Wiary i przekazał wszystkim członkom Komisji fotokopie nieznanych dokumentów z lat 1902-1929. W dwóch roboczych opracowaniach przedstawił: 1. Charakterystykę interesujących Komisję dokumentów, przechowywanych w Archiwum Kongregacji, oraz próbę opisu podejmowanych w Rzymie przez obie strony działań w latach 1903-1906; 2. Rozwiązanie kluczowego problemu, przed którym stanęła ostatnio Komisja: kto dokonał zmian w tekście "Początek Zawiązku Kapłanów Mariawitów", przedstawionym w 1904 roku do oceny Kongregacji Św. Oficynum. Rozwiązaniu tego problemu może dopomóc fakt, iż odnaleziono nowe dokumenty, w których znajduje się tekst "Początku Zawiązku..." w wersji skróconej.

Podjęto dyskusję na temat treści i struktury dokumentu końcowego pt. "Dwustronna refleksja o treściach objawień Matki Marii Franciszki Kozłowskiej dotyczących Dzieła Wielekiego Miłosierdzia". Postanowiono dokonać uzupełnienia tego dokumentu o 2 listy M.F. Kozłowskiej do o. Honorata i przeprowadzić nad nimi dyskusję.

Kolejny punkt spotkania został poświęcony kształtowi dokumentu końcowego pt. "Ze źródeł kwestii mariawickiej. Archiwalia z lat 1903-1904". Postanowiono wprowadzić do niego kilka dalszych dokumentów. W konsekwencji stwierdzono, że niemożliwe jest w tym roku sfinalizowanie prac Komisji.

Ustalono, że następne zebranie na zaproszenie bp. Marii Ludwika Jabłońskiego odbędzie się 14 października 2009 roku w Płocku (początek o godz. 10.30). Posiedzienie zakończono przyjęciem wspólnego komunikatu, obiadem i modlitwą.

Włocławek, dn. 4 III 2009 r.

Przewodniczący:

Bp Maria Ludwik Jabłoński
Bp Bronisław Dembowski