3 marca 2010

KOMUNIKAT Z 24 POSIEDZENIA KOMISJI MIESZANEJ DS. DIALOGU TEOLOGICZNEGO
POMIĘDZY KOŚCIOŁEM RZYMSKOKATOLICKIM I KOŚCIOŁEM STAROKATOLICKIM MARIAWITÓW


Dnia 3 marca 2010 roku w domu Biskupa Bronisława Dembowskiego we Włocławku odbyło się 24 Posiedzenie Komisji Mieszanej do Dialogu Teologicznego pomiędzy Kościołem Rzymskokatolickim i Kościołem Starokatolickim Mariawitów. W posiedzeniu wzięli udział: bp Maria Ludwik Jabłoński i bp Bronisław Dembowski, współprzewodniczący, oraz członkowie: ks. prof. Maria Paweł Rudnicki i ks. mgr Maria Grzegorz Dróżdż - reprezentujący Kościół Starokatolicki Mariawitów oraz ks. prof. Ireneusz Mroczkowski i ks. prof. Henryk Seweryniak - reprezentujący Kościół Rzymskokatolicki. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 10.30 modlitwą w kaplicy domowej bp. Dembowskiego.

W pierwszej części roboczej zebrania kontynuowano badania historyczno-teologiczne nad przechowywanymi w Archiwum Kongregacji Nauki Wiary najstarszymi dokumentami, dotyczącymi kwestii mariawickiej. Każda ze stron przedstawiła swoje stanowisko na temat: 1. Pisma abp. W. Chościaka Popiela do Kardynała Prefekta Kongregacji ds. Biskupów i Zakonników (1 VI 1903); 2. Opinii ks. A.J. Nowowiejskiego (30 XI 1903); 3. Listu Marii Franciszki Kozłowskiej do Piusa X (9 VI 1904). Prezentacji każdego z dokumentów towarzyszyła dyskusja.

W drugiej części ustalono harmonogram kolejnych działań. Postanowiono, że do dnia 14 VIII 2010 r. każda ze Stron przekaże ostateczne uwagi do dokumentów końcowych. Zostaną one przedyskutowane na kolejnym posiedzeniu, które na zaproszenie bp. M. L. Jabłońskiego odbędzie się 13 października 2010 roku w Płocku.

Posiedzenie zakończono obiadem, modlitwą i przyjęciem wspólnego komunikatu.

Włocławek, 3 marca 2010 r.

Przewodniczący:

Bp Maria Ludwik Jabłoński
Bp Bronisław Dembowski