13 października 2010

KOMUNIKAT Z 25 POSIEDZENIA KOMISJI MIESZANEJ DS. DIALOGU TEOLOGICZNEGO
POMIĘDZY KOŚCIOŁEM RZYMSKOKATOLICKIM I KOŚCIOŁEM STAROKATOLICKIM MARIAWITÓW


1. Dnia 13 października 2010 roku w siedzibie Biskupa Naczelnego Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Płocku odbyło się 25 Posiedzenie Komisji Mieszanej do spraw Dialogu Teologicznego pomiędzy Kościołem Rzymskokatolickim i Kościołem Starokatolickim Mariawitów. W posiedzeniu wzięli udział: bp Maria Ludwik Jabłoński i bp prof. Bronisław Dembowski - współprzewodniczący, oraz członkowie ks. prof. Maria Paweł Rudnicki i ks. mgr Maria Grzegorz Dróżdż - reprezentujący Kościół Starokatolicki Mariawitów oraz ks. prof. Ireneusz Mroczkowski i ks. prof. Henryk Seweryniak - reprezentujący Kościół Rzymskokatolicki.

2. Było to ostatnie posiedzenie robocze Komisji. W związku z tym warto przypomnieć, że z inicjatywą powołania Komisji Mieszanej do spraw Dialogu Teologicznego pomiędzy Kościołem Rzymskokatolickim i Kościołem Starokatolickim Mariawitów wyszła Konferencja Episkopatu Polski w 1997 roku. Do tej inicjatywy życzliwie odniósł się ówczesny Biskup Naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów Maria Włodzimierz Jaworski, wyznaczając do planowanej Komisji swoich delegatów. Komisja skupiła się na 4 zagadnieniach: 1. poznaniu nauki naszych Kościołów w kwestii interesujących obie strony, np. rozumienia sakramentów, zasady ex opere operato, objawień prywatnych, prymatu, odpustów, sukcesji apostolskiej, posłuszeństwa itp.; 2. analizie teologicznej pism Matki Marii Franciszki Kozłowskiej; 3. badaniu genezy ruchu mariawickiego w świetle najstarszych dokumentów uzyskanych w archiwach Kongregacji Nauki Wiary, bp. Adolfa Piotra Szelążka i innych; 4. rozwiązywaniu w miarę możliwości, problemów, pojawiających się we wzajemnych relacjach obu Kościołów, informowaniu o tym, że mariawici mogą być świadkami przy udzielaniu sakramentów chrztu i małżeństwa itp. Posiedzenia odbywały się dwa razy do roku - na początku lutego w domu bp. B. Dembowskiego we Włocławku i na początku października - w siedzibie bp. M. L. Jabłońskiego w Łodzi i Płocku. Rozpoczynały się wspólną modlitwą, kończyły obiadem.

3. Na dzisiejszym posiedzeniu uzgodniono treść dwóch publikacji, dokumentujących główne nurty prac Komisji: "Dwustronna refleksja na temat podstawowych pism Matki Marii Franciszki Kozłowskiej dotyczących Dzieła Wielkiego Miłosierdzia" oraz "Ze źródeł kwestii mariawickiej. Nieznane dokumenty z lat 1903-1906". Ustalono, że publikacją pierwszej książki zajmie się Strona mariawicka, publikacją zaś materiałów historycznych, uzyskanych w toku prac Komisji, oraz ich oceną, przedstawioną przez obie Delegacje - Strona Katolicka. Postanowiono wydrukować po 600 egzemplarzy każdej pozycji, z których po 300 zostanie przekazanych w darze drugiej Stronie. Postanowiono, że uroczyste zamknięcie prac Komisji nastąpi w Płocku, podczas obchodów Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w styczniu 2011 roku. Złożą sie na nie następujące punkty: 1. Historia i podsumowanie prac. 2. Prezentacja publikacji, dokumentujących główne nurty prac Komisji. 3. Nabożeństwo dziękczynne. Pierwsza i druga część mogłaby odbyć się w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku, trzecia - w Katedrze Mariawickiej.

4. Zamykając ten etap dialogu obu Kościołów, Członkowie Komisji wyrazili wdzięczność Miłosiernemu Bogu, że - mimo wszystkich pozostających różnic - jej prace były prowadzone z wytrwałością i cierpliwością, a także w duchu Chrystusowego braterstwa. Wyróżniało je to, że wielu teologicznych kontaktach bilateralnych podstawowe dokumenty, związane z podziałem, są zazwyczaj dobrze znane. W przypadku Kościoła Rzymskokatolickiego i Kościoła Starokatolickiego Mariawitów tak nie było. Dzięki pracom Komisji udało sie nam dotrzeć do licznych zupełnie nieznanych archiwaliów, często kluczowych dla zrozumienia trudnych początków podziału. Zarówno teksty Matki Marii Franciszki Kozłowskiej, dotyczące Dzieła Wielkiego Miłosierdzia, jak liczne nieznane dotąd dokumenty z początków mariawityzmu poddano rzetelnej analizie bez fałszywego irenizmu czy pospiesznych uogólnień. Przedstawiono poglądy obu Stron na ich temat. Dobrą rzeczą było poznanie i przedstawienie wzajemnych punktów widzenia i interpretacji. Ważną rzeczą będzie teraz przede wszystkim kontynuowanie wysiłków w celu usuwania nieporozumień i trudności, które w kontaktach obu Kościołów niesie codzienne życie. Dlatego Komisja wnosi do Władz obu Kościołów postulat utworzenia Stałej Komisji Porozumiewawczej, która spotykając sie raz, dwa razy do roku zajmowałaby się rozwiązywaniem tych problemów.

Płock, dn. 13 października 2010 r.

Przewodniczący:

Bp Maria Ludwik Jabłoński
Bp Bronisław Dembowski